Udgravning, støbning og kloakering af kælder

Kælder under forskningsvirksomheden Gubra

Entreprenør Lars Voss udfører jord, beton og kloak arbejde i forbindelse med etablering af kælder under forskningsvirksomheden Gubra.